Др Драган Петровић-КРИЗА У УКРАЈИНИ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

Предавање Др Петровића о Украјинској кризи одржано у СКЦ Ћирилица

Рођен је 20. јула 1964. године у Београду. Дипломирао је на четири факултета у оквиру државног универзитета у Београду, на којима је претходно паралелно студирао и то: на Економском (1999), на Социологији (2000), на Историји (2000) и на Политичким наукама (2002). Завршио је постдипломске студије на Географском факултету у Београду, на одсеку Економска географија и одбранио магистарску тезу «Развој и размештај индустрије Београда у 19. веку и 20. веку 2003. године. Завршио је постдипломске студије на Факултету политичких наука у Београду, одсек Међународни односи и одбранио је магистарске тезу «Француско – југословенски односи у време Алжирског рата 1952−1964. 2008. године. Докторирао је на Природно- математичком факултету у Новом Саду, област Политичка географија 2007. године са темом дисертације «Русија на почетку 21 века – геополитичка анализа». Стално је запослен у Институту за међународну политику и привреду у Београду, као научни – сарадник (у току је административни процес за прелазак у звање вишег научног сарадника – ванредног професора).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *