Зло домаће

“Не бојим се од вражјега кота,
Нека га је ка на гори листа ,
Но се бојим од зла домаћега.” Његош

Заштитник грађана затражио је данас од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да до почетка наредне школске године повуче из употребе уџбеник за српски језик за осми разред основне школе у којем се негира постојање хрватског, босанског и црногорског језика.

Како се наводи у саопштењу, Заштитник грађана позивао је ресорно министарство да то учини у циљу поштовања језика националних мањина који су признати у Србији.

Подсећа се да је Заштитник грађана почетком октобра 2021. године по притужби Националног савета хрватске националне мањине, због дискриминације и негирања хрватског језика, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

Како се додаје, у поступку контроле Заштитник грађана је утврдио да је ресорно министарство одобрило издавање уџбеника за српски језик за осми разред основне школе у којем је у дефиницији поделе јужнословенских језика наведено да се Хрвати, Бошњаци и Црногорци користе српским језиком, али га називају хрватским, босанским и црногорским језиком.

Заштитник грађана у мишљењу надлежним органима наводи да су одобрењем уџбеника у којем стоји таква дефиниција повређена права припадника националних мањина јер се негира постојање ових језика, од којих се хрватски и босански језик користе у званичној службеној употреби језика и писма у Србији.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је приликом оцене рукописа уџбеника морао да узме у обзир да начин на који је Одбор за стандардизацију српског језика дефинисао поделу јужнословенских језика може за последицу имати повреду права припадника националних мањина и довођење признатих језика националних мањина у неравноправан положај, наводи у мишљењу Заштитник грађана.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да предузме све мере како би спорни уџбеник био повучен из употребе до почетка школске 2022/23. године, као и да га у року од најкасније 60 дана обавести о поступању по препорукама.

Tanjug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *