О филозофији забаве

ВИДЕО ЗАПИС

Поводом објављене студије „Нова критичка теорија: филозофија забаве” проф. др Дивне Вуксановић, проф. др Драгана Ћаловића и проф. др Влатка Илића, у Атријуму Народне библиотеке Србије уприличен је разговор „Филозофија забаве”. Осим аутора, на трибини, коју је било могуће пратити преко фејсбук странице библиотеке, учествовали су и проф. др Небојша Грубор и др Владимир Коларић, док је модератор била др Милена Ђорђијевић.

Говорници су се позабавили критичким промишљањем света забаве и њеним медијски заснованим појавама кроз теме које се обрађују у студији „Нова критичка теорија” ‒ театар, филм, туризам, ријалити шоу програми, универзитети, досада и други.

Студија представља наставак критике индустрије културе и медија, коју су средином прошлог века започели представници франкфуртске филозофске школе мишљења – Адорн и Хоркхајмер. Књига реферише на њихово познато дело „Дијалектика просветитељства”, у коме се критички утемељују искази и ставови о тзв. индустрији културе. Новина ове филозофске студије, у односу на знамените претходнике, састоји се у томе што је критици подвргнута не само индустрија културе, већ и целокупни индустријализовани и дигитализовани свет креативности и забаве. Заправо, циљ књиге је да подстакне читаоце и читатељке на темељно проблемско-критичко промишљање о свету забаве, односно о њеним углавном медијски заснованим појавама. Осим Адорна и Хоркхајмера, књига се ослања и на учења Бењамина, Ги Дебора, Делеза, Липовецког, Свенсена и многих других савремених ауторки и аутора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *