Month: September 2022

Може ли горе, може и биће!

Алексеј Кишјухас : Социолог и ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Бави се класичном и савременом теоријском социологијом. Добитник...